Pålogging

Informasjon

Navigering

Avstemning

Kan Facebook brukes i undervisningen?
Ja
49%
Nei
51%
Stemmer totalt: 53

Pålogget

There are currently 0 users online.

You are here

Hjem

web 2.0

Delicious

Idag har vi utforsket nettstedet "delicious" Dette er et nettsted hvor man kan lagre bokmerker. Dette hører inn under web 2.0 og folksonomi. Dvs at det er en gruppe mennesker som samarbeider om å organisere informasjon i ulike kategorier ved hjelp at tagger. Vi skal bruke disse studiemånedene til å bruke og utforske nettstedet. Jeg vil etterhvert komme tilbake til hva jeg syns og mener om bruken av dette.

Sosial bokmering

18.januar 2012   Sosial bokmerking med spesielt fokus på www.delicious.com

Web2.0

Web 2.0 er et begrep som brukes om ulike tenologier på nettet.
Disse teknologiene har følgende felles kjennetegn:

Første møte med Prezi...

Mitt første møte med Prezi....Fasinerende verktøy, relativt intuitivt og dynamisk utformet! Inntil 10 personer kan jobbe i et nettmøte. Disse kan legge til  stoff og endre dette online! Dette er praktisk når flere skal samarbeide om en presentasjon, men det bør være en person som faciliterer møtet når man bruker Prezi med flere samtidige brukere.
 
Man kan også legge til bilder og video. Verktøyet har bedre flyt enn Powerpoint, man legger opp paths og kjører video on the "fly". Kraftig og godt verktøy, spesielt med tanke på presentere f.eks. en historisk tidslinje.
 

Læringsarena 2.0

Her noen stikkord som jeg ved neste anledning vil innarbeide i min Prezi-presentasjon Sosiale medier (versjon 1.3).

Web 2.0 er et komplekst begrep som kjennetegnes ved...

  • åpen deling av tanker og erfaringer
  • samarbeid og utveksling
  • deling og videreutvikling

Web 2.0 er andregenerasjons Internett

Sosiale medier - hva kan gå galt?

Sosiale medier er viktige

Sosiale medier hjelper deg til å holde kontakten med venner og familie. Du kan møte nye og spennende mennesker online, og du kan bruke de sosiale mediene i det faglige arbeidet.

Det viktig å følge med i hva som ”rører” seg i fagmiljøene. Web 2.0 har gjort det mulig å komme tett opp til prosessene. Twitter er et godt eksempel på en slik plattform, der du kan komme tett opp til fagmiljø og utvikling.

 

Hva er sosiale medier?

Sosiale medier vokser i omfang og svært mange bruker sosiale nettsteder daglig. Antall norske registrerte brukere er høyt (Halogen 2010). Facebook hadde i juni 2010 2.568.460, Nettby 772.080, Biip.no 439.780, Origo 159.420 og Twitter 128.550 norske medlemmer. Det er likevel ikke alle som har tatt i bruk sosiale medier. For mange er denne kommunikasjons- og samarbeidsarenaen ukjent.

 

 

7 ½ gode vaner

Jeg legger merke til punkt 7 ½ i Gode vaner for livslang læring slik de er beskrevet i bloggen 23 ting om 2null.

Sider