Pålogging

Informasjon

Navigering

Avstemning

Kan Facebook brukes i undervisningen?
Ja
49%
Nei
51%
Stemmer totalt: 53

Pålogget

There are currently 0 users online.

You are here

Hjem » Formidling

Digital fortelling

Camtasia Studio

Camtasia.
Sier digital kompetanse deg noe?
 
Digital kompetanse er: "Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet. Det er den kompetansen som bygger bro mellom ferdigheter som å lese, skrive og regne, og den kompetansen som kreves for å ta i bruk nye digitale verktøy og medier på en kreativ og kritisk måte" (kilde: Wikipedia).
 

Digital fortelling i skolen

Verden over blir det i dag laget digitale historier som er å finne på internett. Også her i Norge er dette en metode som blir brukt mer og mer til å dele og fortelle historier. Selve begrepet digital historiefortelling beskriver en variert bruk av nyere media produksjoner. Det som kjennertegner og særpreger denne metoden, er framhevingen av den personlige stemme og prosessen for læring.