Pålogging

Informasjon

Navigering

Avstemning

Kan Facebook brukes i undervisningen?
Ja
49%
Nei
51%
Stemmer totalt: 53

Pålogget

There are currently 0 users online.

You are here

Hjem » Blogger » Bloggen til Cornelia Brodahl

Tips for effektiv samskriving

Begrepet samskriving refererer til prosjekter hvor skriftlige arbeider er laget av flere personer i samarbeid heller enn individuelt. Har du behov for å skrive sammen med andre, kan du vurdere ulike gratis- og onlinetjenester for samskriving.

Wiki er en samling nettsider som kan redigeres av de som er gitt tilgang. En wiki gir god mulighet for å følge historikken til hver enkelt side, diskutere teksten som er skrevet, og se hva hver enkelt har bidratt med. Dette gjør wiki til et nyttig samskrivingsverktøy. Wiki tilbyr samskriving etter hverandre, men ikke at flere redigerer den samme siden samtidig. Et godt eksempel på en wiki er Wikipedia.

Til å redigere en side samtidig kan en bruke verktøy som Google Dokumenter og EtherPad.

Som enhver gruppeaktivitet, byr samskriving på utfordringer med tanke på planlegging, kommunikasjon og konflikter som kan oppstå.

Det er viktig å ha en klar plan før en tar fatt på skriveprosjektet. En bør bli enige om hvordan oppgaven skal skrives og i forhold til hvilken tidsplan. Også prosedyrer for å unngå og løse mulige konflikter bør avtales før starten av prosjektet.

Når en har fått litt erfaring i samskriving, kan det være en god idé å avtale hvordan en skriver kommentarer som skiller seg ut fra teksten, hvordan en foreslår endringer på ferdig tekst, og hvordan en håndterer endringsforslag.

Det kan være lurt å velge en gruppeleder som er ansvarlig for den samlede produksjonen av dokumentet og som kan tildele ulike oppgaver til medlemmene.

Jeg samler på flere tips for effektiv samskriving - gjerne tips som er erfaringsbaserte. Utfordringen til å bidra til en "tips for effektiv samskriving"-plakat er dermed gitt!