Pålogging

Informasjon

Navigering

Avstemning

Kan Facebook brukes i undervisningen?
Ja
49%
Nei
51%
Stemmer totalt: 53

Pålogget

There are currently 0 users online.

You are here

Hjem » Blogger » Bloggen til margretm

PREZI

 

Et lettlært og interaktivt publiseringsverktøy som foregår online med inntil 10 personer som bruker det samtidig, For å få hjelp til det rent 'tekniske' har Cornelia Brodahl lagt ut en nyttig oversikt over de viktigste Prezi Funksjonene her..

Hva er spesielt med Prezi?

 • Annerledes presentasjon/visning enn vi er vant til å se/bruke 
 • Istedet for å ha en rett linje fra A-B- beveger man seg ikke-lineært
 • Man velger å lage små, eller store tekster/bilder - det som vises kan zoomes inn eller ut etter ønske.
  Gir full frihet mht størrelse til elementene.Variasjon i størrelse kan brukes bevisst.
 • Måten elementene er satt sammen på kan også varieres i forhold til å vise ett og ett element.  Man kan gruppere elementene slik man ønsker
 • Samarbeide- hvor geografi ikke har betydning
 • Samarbeidet skjer i sanntid.
 • Vi kan også lage tidslinjer og tankekart
 • Videoer er en lett å legge inn i en Prezi
 • Stikkord som beskriver Prezifor meg er; flyt, frihet, bevegelse, kreativitet og fantasi.

Prezi har åpnet for at studenter og lærere kan opprette Prezi Edu, altså utdanningsrelaterte utvidede kontoer hvor en deler og bruker prezier som er laget for klasserommet

Man bør i tillegg til å være kreativ, også tenke orden og systematikk. Hva vil jeg oppnå med min presentasjon? Hvilken målgruppe skal nås og hvilke medier (film, lyd, bilder, lenker) m.m ønsker jeg å bruke?

En klar styrke ved Prezi er at det er så godt egnet til at flere kan dele en presentasjon, selv om man er geografisk langt fra hverandre. Med tanke på mottakerne av en slik presentasjon (elever, studenter, kolleger m.fl) tror jeg Prezi lett vil kunne fenge og begeistre.

se: 17 Interesting ways to use Prezi in the Classromm

I min presentasjon av Flickr brukte jeg Prezi som et hjelpemiddel.  Synes dette fungerte bra ved at jeg fikk både sagt og vist,  på en kreativ, tydelig og forhåpentligvis interessant  måte, hva jeg ønsket å formidle, samt at jeg fikk 'profesjonell' hjelp ved å bruke en video.