Pålogging

Informasjon

Navigering

Avstemning

Kan Facebook brukes i undervisningen?
Ja
49%
Nei
51%
Stemmer totalt: 53

Pålogget

There are currently 0 users online.

You are here

Hjem

Hva er en *god* digital læringsressurs?

Hva er kriterier for en god digital læringsressurs? En lærer bør kunne systematisk vurdere egnetheten av en digital læringsressurs basert på vurderingskriterier framfor synsing. Det finnes imidlertid ikke ett hendig sett med veldefinerte kriterier for å vurdere digitale læringsressurser som passer like bra for hver skole, hver lærer og hver undervisnings- og læringssituasjon. Det foreligger mange evaluerings- og klassifiseringsmåter til valg og vurdering av digitale læringsressurser med indikatorer for egnethet og kvalitet. Problemet med de fleste systematiske tilnærminger er at de enten bare dekker utvalgte områder, eller at de er for omfattende og tidskrevende.

Bjarnø m/flere: DidIKTikk. Vurderingskriterier. s.152-155

Vibeke Bjarnø, Tonje Hilde Giæver, Monica Johannesen og Leikny Øgrim som arbeider ved Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier ved Høgskolen i Oslo har i læreboken "DidIKTikk" (Fagbokforlaget, 2. utg. 2010) utarbeidet et forslag til vurderingskriterier som er inspirert av flere. Kriteriene er ment som retningslinjer og huskeliste.

På bokens nettsted hoppebakken.no finner du deres vurderingsskjema. Ta gjerne utgangspunkt i dette skjemaet når du bevisst og systematisk vurderer en digital læringsressurs i en utdanningssammenheng: