Pålogging

Informasjon

Navigering

Avstemning

Kan Facebook brukes i undervisningen?
Ja
49%
Nei
51%
Stemmer totalt: 53

Pålogget

There are currently 0 users online.

You are here

Hjem » Blogger » Bloggen til Merethe

Konklusjon om Storybird i undervisning

Presentasjon av Storybird

Onsdag presenterte jeg Storybird for resten av klassen. Opgaven var at vi skulle bruke Prezi som presentasjonsverktøy. Nå har jeg brukt god tid på å bli kjent med Storybird og også fått brukt det ut i undervisningsammenheng. Det er en web 2.0 applikasjon som jeg absolutt kommer til å bruke ved flere anledninger. Jeg har brukt dette vurderingsskjemaet som jeg syns gir en god oversikt over hvor hensiktsmessig  applikasjonen er  til undervisningsbruk. En god ting med Storybird er at man kan gi tilmakemelding på elevenes arbeid.Nå er det slik at den er synlig for alle. Den kunne med fordel vært slik at den kun var eleven og læreren som så tilbakemeldingen. Min konkusjon blir alikavel at dette er en applikasjon som er god å ta i bruk i undervisning. I ungdomskolen kan den f.eks brukes i tysk, fransk eller spanskfag. I barneskolen kan den brukes på alle trinn, hovedsaklig til norsk eller engelsk.  

 

 

1. Hva er den?

    Storybird er en web 2.0 applikasjon som lar deg lage små bøker. Det er I

    utgangspunktet en gratis applikasjon, men du kan bestille andres og egne 

    bøker

2. Hvem deltar?

    Hvem som helst kan bruke denne appllikasjonen. Den passer veldig godt i

    Skolesammenheng og nettstedet henvender seg i stor grad til skole

3. Hvordan fungerer den?

    Du kan lage små bøker ved å legge inn illustrasjoner som du syns passer til 

   fortellingen/historien du vil skrive. Illustratører har lagt inn tegninger som fritt 

   kan brukes. Som lærer kan du opprette egne klassekontoer med opp til 30 

   elever. Du kan gi spesifikke oppdrag som elevene skal løse

4. Hvorfor er den viktig/ikke så viktig?

    Den er viktig fordi du kan få elever som syns det kan være utfordrende å være  

    kreative I forhold til å skrive, til å skrive. Hjelpen de får fra tegningene setter

    fortere I gang en prosess hos enkelte elever.

5. Hva er fordelene/ulempene?

    Fordelene  er :

    Elever behøver ikke opprette egne kontoer. Lærer invitere elev inn

    Det er så mange illustrasjoner tilgjenngelige at alle bør finne tegninger som 

    Passer, og som de liker til historien

    Du kan søke tegninger etter tags

    Det er enkelt og intuitivt å bruke.

    Du kan gi direkte tilbakemeldinger på arbeidet

    Man kan samarbeide om bøkene

    Det kan brukes hjemme

    Foreldre kan se arbeidet eleven har gjort

    Applikasjonen kan brukes på alle klassetrinn og oppdragene kan tilpasses den 

    enkelte elev/ Individuell opplæring

    Den er gratis.

     Ulemper:

     Tilbakemeldingene du gir er åpne for alle, dvs si at man må være forsiktig I 

     hvilke tilbakemeldinger som blir gitt

6. I hvilken retning utvikler den seg?

    Dette er jeg litt usikker på, men flere tegninger/illustrasjoner vil komme

    etterhvert som illustratørerne legger ut flere. Det kan virke som at utviklerene

     henvender I stor grad til skolen. Jeg håper at den blir gratis også I fremtiden

7. Hva kan den brukes til i undervisning og læring?

    Først og fremst vil jeg bruke den i språkfagene, men andre fag kan også 

    brukes. Jeg har oppdaget at en slik “omvendt” måte å skrive fortellinger

    på , ved at man legger tekst til bilder, har vært en positiv metode å få de som I 

    utgangspunktet syns det er utfordrende å skrive fortellinger til å skrive side 

    etter side. Mestringsopplevelsen har vært stor.