Pålogging

Informasjon

Navigering

Avstemning

Kan Facebook brukes i undervisningen?
Ja
49%
Nei
51%
Stemmer totalt: 53

Pålogget

There are currently 0 users online.

You are here

Hjem » Blogger » Bloggen til Cornelia Brodahl

Et vurderingsskjema for "apper" i undervisningen

Bruk av "sjekklister" kan bidra til å bevisstgjøre lærerne når det gjelder valg og bruk av programvare og digitale læringsressurser. Forhold som lærerne må ta standpunkt til omfatter både tekniske, praktiske og pedagogiske kriterier. I studiet IKT og læring har vi gjennom årene vært opptatt av å finne fram til og videreutvikle gode vurderingsmåter for digitale læringsressurser.

De siste årene har vi hatt fokus på Web 2.0 applikasjoner som ikke nødvendigvis er utviklet for læring og undervisning, men som kan ha et potensial i et læringsperspektiv. I emnet Web 2.0 og sosiale medier har vi prøvd ut og vurdert en rekke slike apper. Så langt har vi stilt oss 7 analytiske spørsmål når vi utforsker en Web 2.0 applikasjon og presenterer den for hverandre:

  1. Hva er den?
  2. Hvem deltar?
  3. Hvordan fungerer den?
  4. Hvorfor er den viktig/ikke så viktig?
  5. Hva er fordelene/ulempene?
  6. I hvilken retning utvikler den seg?
  7. Hva kan den brukes til i undervisning og læring?

På bloggen Eva2.0 er det nylig lagt ut en norsk versjon av Tony Vincents Evaluation Rubric for Educational Apps (2012), basert på arbeidet til Harry Walker og Kathy Schrock (2010). Bruk av dette vurderingsskjemaet for apper i undervisningen setter ytterlige fokus på applikasjonens egnethet i undervisning og læring.

Det er en utfordring å lage et hendig sett med vurderingskriterier for digitale læringsressurser. Hvilke kriterier skal en ta med? En klassifisering som treffer de sentrale punktene i alle mulige tilnærminger vil fort bli omfattende. Vincents "Rubric" tar med fem kriterier som han diskuterer på Ways to Evaluate Educational Apps (Learning Hands).

Jeg vil holde utkikk etter flere sett med vurderingskriterier som er beregnet for små og frittstående apper og deres bruk i et læringsperspektiv.

Takk for tipset, Merethe og Ingunn!

Tema: