Pålogging

Informasjon

Navigering

Avstemning

Kan Facebook brukes i undervisningen?
Ja
49%
Nei
51%
Stemmer totalt: 53

Pålogget

There are currently 0 users online.

You are here

Hjem » Blogger » Bloggen til Cornelia Brodahl

Syv ting om Delicious.com

Nylig harddiskkræsj og tap av mine såkalte "favoritter" er en påminnelse om enda mer å satse på online bokmerkingstjenester. Jeg bruker delicious.com og prøver å være konsekvent med å ikke bare tagge hvert aktuelle nettsted, men også å beskrive hva som gjør nettstedet interessant og viktig for meg.

Innimellom bruker jeg tjenestens mer avanserte muligheter. Tjenesten åpner for å søke på andres omtaler av nettstedet. Har jeg f.eks. nettopp tagget et nettsted med "perspektiv" og "matematikk", tar jeg et søk på andre bokmerkinger med disse eller lignende tagger. Treffer jeg på en omtale av høy kvalitet, gjør dette meg gjerne nysjerrig på hva denne brukeren ellers har tagget. Slik utvider jeg min samling av favoritter og mine kunnskaper om f.eks. perspektivtegning.

Her strukturerer jeg mine erfaringer ved hjelp av syv analytiske spørsmål:

1. Hva er Delicious?

 • Bokmerkingstjeneste for nettsider som tilbyr søkeordmerking med tagger og søk etter for tagger, brukere og popularitet

2. Hvem deltar? 

 • Alle som ønsker bokmerker på ett sted og alltid online tilgjengelig, og med sikker lagring.

3. Hvordan fungerer tjenesten?

 • Brukeren tilordner tagger til hver ressurs.
 • Brukeren bruker eget vokabular, egen forståelse og egen kontekst ved tagging.
 • Brukeren kan kommentere ressursen, bl.a. innhold, relevans og kvalitet.
 • En bokmerking kan være privat eller offentlig. Det offentlige aspektet er vektlagt.
 • URL til oversikter/lister over enkeltbrukerens eller alles offentlige bokmerker, f.eks.
  • bokmerker med en gitt tag
  • kommentarer til gitt bokmerke
  • "populære" og "siste" sider
 • Brukerne kan knytte bokmerker til en "stack" og slik bygge opp en samling med bokmerker rundt et felles tema.

4. Hvorfor er den viktig/ikke viktig?

 • Brukeren fastslår verdien til enkelte webressurser.
 • Spesielt viktig er utdypende kommentarer med anbefaling.
 • Jo mer aktiv en bruker del.icio.us, desto mer ser en nytten i egne og andres kommentarer.
 • Brukerne strukturer webressursene.
 • Klassifiseringen tjener som et samarbeidsfilter.
 • Brukeren ser hvilke objekter andre har beskrevet og finner nye ressurser på emner av interesse.
 • Brukerne kan oppdage felles interesser med andre brukere og danne grupper.
 • Tagging med åpent vokabular og selvvalgte nøkkelord er både en styrke og en svakhet.

5. Hva er fordelene/ulempene?

 • Klassifikasjon av både fagfolk og amatører med varierende oversikt
 • Rik bredde i taggingen
 • Inkonsistent bruk av tagger
 • Gode og dårlig tagger
 • Subjektiv og ensidig tagging
 • Manglende kvalitetssikring av tagging
 • Brukeren profilerer seg gjennom god tagging og kommentarer

6. I hvilken retning utvikler den seg?

 • Tagging sprer seg til andre applikasjoner enn websider.
 • Abonnering på interessante tagger og brukere.
 • Nye systemer for klassifisering av material: fra taksonomi (ved eksperter) til folkonomier (av "folk")

7. Hva kan den brukes til i undervisning og læring?

 • Tagging av informasjonsressurser har et potensial til å endre hvordan vi lagrer og finner informasjon i en faglig ramme.
 • Vi kan lære av hvilke informasjonsressurser fagfeller og kollegaer bruker og hvordan de forholder seg til denne informasjonen.
 • Sosial bokmerking forenkler distribusjon av referanselister, bibliografier, artikler og andre ressurser blant kolleger eller studenter.

PS: Dette er en oppdatering av et innlegg om tjenesten Delicious på http://miniguide-til-web-2.wikispaces.com for 2 år siden. Denne wikien har jeg sammen med lærerstudenter brukt  for å dokumentere vår utforskning av relevante web 2.0 teknologier og til diskusjon av hvilke muligheter disse gir i læringsarbeidet.