Pålogging

Informasjon

Navigering

Avstemning

Kan Facebook brukes i undervisningen?
Ja
49%
Nei
51%
Stemmer totalt: 53

Pålogget

There are currently 0 users online.

You are here

Hjem

Hva er sosiale medier?

Sosiale medier vokser i omfang og svært mange bruker sosiale nettsteder daglig. Antall norske registrerte brukere er høyt (Halogen 2010). Facebook hadde i juni 2010 2.568.460, Nettby 772.080, Biip.no 439.780, Origo 159.420 og Twitter 128.550 norske medlemmer. Det er likevel ikke alle som har tatt i bruk sosiale medier. For mange er denne kommunikasjons- og samarbeidsarenaen ukjent.

 

 

World av Wikipedias artikkel om Sosiale medier

 

Sosiale medier er et samlebegrep for en rekke kommunikasjonsplattformer der fellesnevneren er at de ikke er avsenderstyrte og enveiskommunikative. Brukerne bidrar til innhold. Sosiale medier er kanaler med forskjellig særpreg, de har forskjellige bruksområder og treffer ulike målgrupper. Noen egner seg best til underholdning, andre er bedre egnet til profesjonell eller faglig bruk. Det utvikles stadig nye sosiale plattformer. Hvilke som viser seg å være levedyktige, avhenger av brukernes interesser og behov.

Blant de mest kjente og brukte sosiale mediene er disse kanalene:

  • T witter er en mikrobloggtjeneste der man utveksler budskap med maksimalt 140 tegn.
  • Facebook er et sosialt nettverk som til nå hovedsakelig har vært brukt til formidling av innhold av sosial karakter.
  • Wikipedia er verdens største brukerskapte leksikon, utviklet gjennom samarbeid på tvers av alle formelle samfunnsstrukturer.
  • YouTube er en delingstjeneste for utveksling av små filmsekvenser.
  • SlideShare er en kanal mange bruker for å utveksle og dele Power Point-presentasjoner

Det å bruke sosiale medier er vel så mye en endret måte å tenke og jobbe på, som en ny kommunikasjonskanal, fremhever Direktoratet for Forvaltning og IKT. Den teknologiske nyvinningen har potensial til å endre våre arbeids- og lærevaner. "Brukerne skaper innholdet i sosiale medier, men det er langt flere som leser, enn som produserer innhold selv. Det å kommentere, videreformidle og anbefale andres innhold er vel så viktig. Denne delekulturen er essensen i sosiale medier og innebærer at deltagerne kan videreutvikle hverandres idéer". (Difi 2010)

Sosiale medier er hurtige, umiddelbare og åpne. Det ligger et potensial i brukerdeltagelse og utveksling av erfaring og kunnskap på nettet. Vi vil på dette nettstedet utforske sosiale medier i et læringsperspektiv. Deltagelse i sosiale nettverk, lærende samarbeid og innholdsproduksjon kan bli hverdagen i morgendagens utdanning.

Referanser:

Kommentarer

Cornelia Brodahls bilde

Presentasjonen er brukt som støtte til en kort introduksjon i hva sosiale medier er. Den handler om å dele, bruke, diskutere, samarbeide, produsere og lære.