Pålogging

Informasjon

Navigering

Avstemning

Kan Facebook brukes i undervisningen?
Ja
49%
Nei
51%
Stemmer totalt: 53

Pålogget

There are currently 0 users online.

You are here

Hjem

Bloggen til Cornelia Brodahl

Presentasjon: "Web 2.0" og "Web 2.0"-prosjektet

Her deler jeg lysbildene til min presentasjon av prosjektet for GLU-studentene (13.09.2010 og 20.09.2010).

Læringsarena 2.0

Her noen stikkord som jeg ved neste anledning vil innarbeide i min Prezi-presentasjon Sosiale medier (versjon 1.3).

Web 2.0 er et komplekst begrep som kjennetegnes ved...

  • åpen deling av tanker og erfaringer
  • samarbeid og utveksling
  • deling og videreutvikling

Web 2.0 er andregenerasjons Internett

Prosjektet "Web 2.0" i prosjektparaplyen "LA2020"

LA2020 - Læringsarena2020 - er UiA sin satsning på bruk av informasjonsteknologi innenfor undervisning, forskning, formidling og administrasjon. I visjonen for LA2020 ser en at den digitale utviklingen vil gavne alle og en framtidig utdanning der ordet (interaktiv) kommunikasjon vil ha en helt ny dimensjon.

UiA forbereder seg gjennom ulike prosjekter til å kunne nyttiggjøre seg nye kommunikasjonsformer i utdanning og læring.

Jeg liker Google Docs fordi...

Google dokumenter

... gir meg tilgang og lar meg arbeide overalt der jeg er online.
... gir samskriving med et lite etterslep på 15 sekunder.
... er samarbeidsvennlig.
... gir valget å holde teksten privat, gi enkelte andre tilgang eller publisere åpent.
... gir meg kontroll over deling: kan dele og trekke deling tilbake.
... har funksjoner for nettprat.

... er enkelt i bruk (lite dill).
... lagrer underveis og ofte.
... har en uendelig angrehistorikk.

Små utprøvingsprosjekter

Jeg prøver gjerne ut flere nye digitale læringsressurser og samarbeidsverktøy samtidig. Disse små utprøvingsprosjektene blir kanskje lettere å fullføre, hvis jeg markerer både starten og avslutningen med en oppsummering.

7 ½ gode vaner

Jeg legger merke til punkt 7 ½ i Gode vaner for livslang læring slik de er beskrevet i bloggen 23 ting om 2null.

Sider